Over ons

Van Waslijn tot Kidstennis

Smash is een tennisvereniging voor leden met een verstandelijke beperking (al dan niet in combinatie met een lichte lichamelijke beperking). Zij is de enige zelfstandige tennisvereniging in Nederland voor mensen uit deze doelgroep. Onze leden komen uit Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Smash is opgericht in 1991 door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Destijds waren er voor mensen met een verstandelijke beperking weinig mogelijkheden om in georganiseerd verband een sport te beoefenen.

Onder de paraplu van de Stichting Gehandicaptensport werd – naast een groepje rolstoeltennissers –  in eerste instantie op de tennisbaan van Wimbledon gespeeld. Daar konden de leden van het eerste uur echter niet lang terecht. Vervolgens werd uitgeweken naar een hockeyveld waar een waslijn dwars over het veld was gespannen. Met subsidie van de gemeente Bloemendaal kon Smash weer ‘echte’ tennisbanen huren in de Tetterodehal (winter) en ’s zomers bij park Duinvliet in Overveen.

In 2001 verhuisde Smash naar de T-linehal in Cruquius. In het daarop volgende jaar kreeg Smash een sponsorcontract van de Johan Cruijff Foundation met als doel, ’train de trainer/vrijwilliger’. De foundation heeft hier 6 jaar zorg voor gedragen.
In de zomer van 2007 verhuist Smash naar Tennispark HBC in Heemstede en tennispark Pim Mulier in Haarlem Noord. In de wintermaanden wordt er in de TLinehal Cruquius en de Fablohal Haarlem gespeeld.

In de loop der jaren heeft Smash zich ontwikkeld tot een gezonde vereniging met 75 leden en 40 vrijwilligers. Het bestuur van Smash bestond lange tijd uit hoofdzakelijk ouders van leden. In november 2014 werd door de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen dat geheel  bestaat uit vrijwilligers. In 2016 viert Smash haar 25-jarig jubileum.

Om kostendekkend te kunnen werken is Smash ieder jaar weer op zoek naar donateurs en sponsoren. De meeste van de leden leven van een uitkering en het streven is dan ook om de contributie zo laag mogelijk te houden.

Smash is continu bezig de ‘Vrienden van Smash’ groep uit te breiden en deelnemers betrokken te houden bij de activiteiten. Zie ook de rubriek Help Mee op de website. Smash doet mee aan de klantenkaart actie van de Vomar.

Mede dankzij de royale, jaarlijkse donaties van een sponsor heeft Smash modern spelmateriaal kunnen kopen en is zij van waslijn naar Tennis Kids velden gegaan met professionele netten en pylonen. Smash heeft de beschikking over een gediplomeerde tennisleraar die de vrijwilligers ondersteunt en er op toeziet dat de leden goede rackets en het juiste schoeisel dragen.

De technische commissie organiseert Clinics voor bijvoorbeeld scholen voor bijzonder onderwijs, andere instanties die zich bezig houden met mensen met een verstandelijke beperking en voor de eigen leden.

Smash  organiseert zelf enkele toernooien per jaar, feestelijke afsluitingen van het zomer- en het winterseizoen en andere activiteiten die een raakvlak hebben met tennis. De sterkere spelers doen mee met het NK G-tennis en om het jaar gaat Smash naar de Special Olympics, gehouden op verschillende locaties in het land. Sommige leden hebben zelfs aan toernooien in en buiten Europa meegedaan.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland. Smash heeft eigen statuten en een Huishoudelijk Reglement. TV Smash is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).