Contributie

 

Voor contributie en sponsoring:

Ons banknummer is NL50 RABO 0386 3034 01 t.n.v tennisvereniging Smash te Heemstede.

Fred Loonen is onze penningmeester
(023) 529 83 11
penningmeester@smash-gtennis.nl

De contributie voor het zomer- en winterseizoen bedraagt naar aanleiding van het besluit in de ALV vanaf 1 april 2018 € 90 per seizoen.