Vrijwilligers

Smash heeft ongeveer 75 leden met een verstandelijke, sociale of kleine lichamelijke  beperking.

Het bestuur kan uit (een combinatie van) vrijwilligers en ouders bestaan.

Tennisvereniging Smash wordt wekelijks getraind door vrijwilligers.

De vrijwilligers trainen gewoonlijk op een vast uur, maar er staan gelukkig  ook vrijwilligers op de reservelijst voor als iemand verhinderd is.
In de zomer wordt er getraind op tennispark HBC in Heemstede en tennispark Pim Mulier in Haarlem noord, steeds op woensdag in de namiddag.
In de wintermaanden worden de groepen getraind op de woensdagmiddag in de T-linehal in Cruquius, in de Fablohal in Haarlem.

De training van de vrijwilligers wordt ondersteund door Peter Bouten, een professionele trainer.

De leden trainen een uur per week, 50 weken per jaar.
Alleen rond Kerst en de jaarwisseling is er geen training.

Ongeveer een keer per drie maanden komt er een nieuwsbrief uit, deze wordt naar de leden, ouders, belangstellenden en vrijwilligers per e-mail verzonden. Gelijktijdig wordt de brief op onze website geplaatst www.smash-gtennis.nl

De vereniging organiseert enkele keren per jaar een toernooi en doet ook mee aan landelijke activiteiten zoals de Nationale Kampioenschappen en de zgn. Special Olympics.

Op deze website vindt u nog veel meer informatie over de vereniging met de agenda en verslagen en foto’s van de vele evenementen van Smash.

Als vereniging zijn wij aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland, de sportorganisatie voor mensen met een beperking.
Daar is voor leden en vrijwilligers een ongevallen- en WA verzekering afgesloten. Sinds 2009 ondersteunt ook de KNLTB het g-tennis. Zie voor informatie op www.knltb.nl afdeling g-tennis.

Van onze leden hebben wij een map met medische gegevens en tips, ingevuld door ouders/ verzorgers, die belangrijk kan zijn voor de vrijwilligers die de leden trainen en met hen omgaan.
Een van onze bestuursleden of gastvrouwen, aanwezig bij de training, heeft deze map altijd bij zich en deze is ter inzage voor de vrijwilligers.

Gebeurtenissen en ervaringen tijdens de lessen horen wij graag na afloop van de les, dit om alles zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.
U kunt dit doorgeven aan een van de bestuursleden.

De vereniging kan alleen maar trainen als er vrijwilligers aanwezig zijn.
Wij verwachten van de vrijwilligers dat zij hun afwezigheid zo mogelijk ruim van te voren melden, zodat er tijd genoeg is om voor hen een invaller te zoeken.
Afmelden kan via het adres afmelden@smash-gtennis.nl.

Monique Somers en Martin Broekhuizen hebben de coördinatie van de vrijwilligers.
Monique is bereikbaar op 06-15031634, e-mail: mmmsomers1963@hotmail.com
en Martin via secretaris@smash-gtennis.nl. 

Ieder halfjaar wordt er door het bestuur een baanindeling gemaakt.
Zes weken na het begin van het seizoen wordt er geëvalueerd en zo nodig worden de groepjes gewijzigd.
Voor de indeling van de vrijwilligers proberen we ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hún wensen en kunnen.

Aan het eind van het zomerseizoen organiseert Smash voor bestuur en vrijwilligers op tennispark HBC een gezellige middag met tennis, hapjes, drankjes en natuurlijk informatie voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur streeft ernaar om ook aan het eind van winterseizoen een informatie-uurtje te organiseren voor de vrijwilligers. Daar kunnen dan ervaringen uitgewisseld en informatie gegeven worden.

Mede door de actualiteit van het nieuws betreffende seksuele intimidatie, heeft het bestuur besloten om aan vrijwilligers een VOG verklaring te vragen ( deze wordt vergoed door NOC&NSF) en hen het gedragsreglement van de Gehandicaptensport Nederland te laten ondertekenen.

In  april 2011 werd een vertrouwenspersoon aangesteld, gegevens hierover vindt u op deze website.

Wij zijn blij met al onze vrijwilligers.
En… de bedoeling is dan ook dat de vrijwilligers steeds weer blij en voldaan van de baan komen.
Als dat niet zo is, neem dan contact op met Monique of Martin.
Want… van Smashleden moet je kunnen genieten !