Bestuur

Het bestuur van tennisvereniging Smash bestaat sinds de oprichting op 1 april 1991 uit ouders en/of vrijwilligers.

De vereniging is aangesloten bij de Sportbond Gehandicaptensport Nederland.
Smash staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Alle correspondentie loopt via het secretariaat.
secretaris@smash-gtennis.nl.

Samenstelling van het bestuur vanaf 30 november 2021:

Voorzitter
Coen van Paassen
06 18 81 97 30
voorzitter@smash-gtennis.nl
Penningmeester
Jaco Veldhuis

penningmeester@smash-gtennis.nl

Secretaris
Martin Broekhuizen

secretaris@smash-gtennis.nl

Lid
Doort Matthes
Lid
Menno Stemmerik

06 12 12 03 92

Sponsorcommissie  
Bram Schuit, Marcel van der Putten, Frans Hoebee
contactpersoon in het bestuur: Fred Loonen
sponsorcommissie@smash-gtennis.nl
Evenementencommissie
Vacature (technische zaken), Janny Koster (algemene zaken)
Contactpersoon in het bestuur:  Jaco Veldhuis
Technische commissie
Menno Stemmerik, Nico van het Nederend.
Contactpersoon in het bestuur: Menno Stemmerik
Wekelijkse coördinatie ( Vrijwilligers- en ledencommissie)
Marja van den Heuvel, Marijke Smits
afmelden@smash-gtennis.nl
Vrijwilligerscommissie  
Marja van den Heuvel, Monique Somers
vrijwilligerscommissie@smash-gtennis.nl
contactpersoon in het bestuur: Martin Broekhuizen
Ledencommissie
Marijke Smits en Natascha Diseraad in samenwerking met de gastvrouwen:
Koja Mekkelholt, Annelies Abbas en Doort Matthes.
ledencommissie@smash-gtennis.nl