Bestuur

Het bestuur van tennisvereniging Smash bestaat sinds de oprichting op 1 april 1991 uit ouders en/of vrijwilligers.

De vereniging is aangesloten bij de Sportbond Gehandicaptensport Nederland.
Smash staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Alle correspondentie loopt via het secretariaat.
secretaris@smash-gtennis.nl.

Samenstelling van het bestuur vanaf 30 november 2021:

voorzitter 
Coen van Paassen
06 18 81 97 30
voorzitter@smash-gtennis.nl
penningmeesterbestuur IMG_3350 2 kopie
Fred Loonen
(023) 529 83 11
penningmeester@smash-gtennis.nl
secretaris
Menno Stemmerik                                                                                                     
06 12 12 03 92
secretaris@smash-gtennis.nl
lid
Marja van den HeuvelMarja pasfoto 2
lid
Nico van het Nederend
Sponsorcommissie  
Bram Schuit, Marcel van der Putten, Frans Hoebee
contactpersoon in het bestuur: Fred Loonen
sponsorcommissie@smash-gtennis.nl
Evenementencommissie
Vacature (technische zaken), Janny Koster (algemene zaken)
Contactpersoon in het bestuur:  Nico van het Nederend
Technische commissie
Menno Stemmerik, Nico van het Nederend.
Contactpersoon in het bestuur: Nico van het Nederend
Wekelijkse coördinatie ( Vrijwilligers- en ledencommissie)
Marja van den Heuvel, Marijke Smits
afmelden@smash-gtennis.nl
Vrijwilligerscommissie  
Marja van den Heuvel, Monique Somers
vrijwilligerscommissie@smash-gtennis.nl
contactpersoon in het bestuur: Marja van den Heuvel.
Ledencommissie
Marijke Smits en Natascha Diseraad in samenwerking met de gastvrouwen:
Koja Mekkelholt, Annelies Abbas en Doort Matthes.
ledencommissie@smash-gtennis.nl