Bestuur

Het bestuur van tennisvereniging Smash bestaat sinds de oprichting op 1 april 1991 uit ouders en/of vrijwilligers.

De vereniging is aangesloten bij de Sportbond Gehandicaptensport Nederland.
Smash staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Alle correspondentie loopt via het secretariaat.
secretaris@smash-gtennis.nl.

Samenstelling van het bestuur vanaf 28 november 2017:

yolanthevoorzitter 
Yolanthe Kuttschrütter
06 229 773 59
voorzitter@smash-gtennis.nl
penningmeesterbestuur IMG_3350 2 kopie
Fred Loonen
(023) 529 83 11
penningmeester@smash-gtennis.nl
secretaris images kopie
Jos Huigen
(023) 892 61 94
secretaris@smash-gtennis.nl
lid
Marja van den HeuvelMarja pasfoto 2
lid
Nico van het NederendIMG_6844 - versie 2
Sponsorcommissie  
Marja van den Heuvel, Fred Loonen, Frans Hoebee
contactpersoon in het bestuur: Fred Loonen
Evenementencommissie
Vacature (technische zaken), Janny Koster (algemene zaken)
Contactpersoon in het bestuur:  Nico van het Nederend
Technische commissie
Menno Stemmerik, Nico van het Nederend.
Contactpersoon in het bestuur: Nico van het Nederend
Wekelijkse coördinatie ( Vrijwilligers- en ledencommissie)
Marja van den Heuvel, Marijke Smits
afmelden@smash-gtennis.nl
Vrijwilligerscommissie  
Marja van den Heuvel, Monique Somers
vrijwilligerscommissie@smash-gtennis.nl
contactpersoon in het bestuur: Marja van den Heuvel.
Ledencommissie
Marijke Smits en Natascha Diseraad in samenwerking met de gastvrouwen:
Ellen Kröner, Koja Mekkelholt, Annelies Abbas.
ledencommissie@smash-gtennis.nl