Bestuur

Het bestuur van tennisvereniging Smash bestaat sinds de oprichting op 1 april 1991 uit ouders en/of vrijwilligers.

De vereniging is aangesloten bij de Sportbond Gehandicaptensport Nederland.
Smash staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Alle correspondentie loopt via het secretariaat.
secretaris@smash-gtennis.nl.

Samenstelling van het bestuur vanaf 20 februari 2024:

Voorzitter
Coen van Paassen
06 18 81 97 30
voorzitter@smash-gtennis.nl
 
Penningmeester
Jaco Veldhuis
penningmeester@smash-gtennis.nl
 
Secretaris
Martin Broekhuizen
secretaris@smash-gtennis.nl
 
Lid
Doort Matthes
 
Lid
Menno Stemmerik

 

06 12 12 03 92Daarnaast ken t TV Smash veel ondersteunende commissies die het reilen en zeilen mogelijk maken:

Sponsorcommissie 
Verantwoordelijk voor het werven van sponsoring en het onderhouden van de relaties met onze sponsoren.
Bram Schuit, Marcel van der Putten
C
ontactpersoon in het bestuur: Jaco Veldhuis
sponsorcommissie@smash-gtennis.nl
 
Evenementencommissie
Onder andere verantwoordelijk voor eigen toernooien en evenementen 
Vacature (technische zaken), Janny Koster (algemene zaken)
Contactpersoon in het bestuur:  Menno Stemmerik
 
Technische commissie
Onder andere verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste speelsterkte van onze leden (belangrijk voor toernooien) en het optimaal indelen van de leden bij de trainingen.
Menno Stemmerik, vacature.
Contactpersoon in het bestuur: Menno Stemmerik
 
Kascommissie
Verantwoordelijk voor het jaarlijks controleren van de financiële rapportage van de penningmeester.
Loek Timmer, vacature
Contactpersoon in het bestuur: Jaco Veldhuis
Vrijwilligerscommissie  
Onder andere verantwoordelijk voor de wekelijkse indeling van de vrijwilligers voor de trainingen : afmelden@smash-gtennis.nl 
Monique Somers, Martin Broekhuizen
vrijwilligerscommissie@smash-gtennis.nl
contactpersoon in het bestuur: Martin Broekhuizen
 
Ledencommissie
Mede verantwoordelijk voor onze ‘Babbels’
Marijke Smits en Natascha Diseraad in samenwerking met de gastvrouwen:
Koja Mekkelholt, Annelies Abbas en Doort Matthes.
ledencommissie@smash-gtennis

Adviescommissie
Het bestuur voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.
Nog op te zetten (vacatures)