Verslag digitale ALV 2021

Op de agendapunten en bijgeleverde stukken voor de – i.v.m. Coronamaatregelen – digitaal georganiseerde Algemene Ledenvergadering 2021 van TV Smash zijn door mij géén vragen, opmerkingen of ‘niet-akkoord’-verklaringen ontvangen. Dit houdt het volgende in:
• de jaarverslagen van het secretariaat, de diverse commissies (incl. kascommissie) en het Financieel Overzicht 2020/2021 zijn voor kennisgeving aangenomen en onverkort akkoord bevonden;
• zowel de begroting voor 2021/2022 als de vaststelling van de contributie is door de (vertegenwoordigers van) leden unaniem akkoord bevonden;
• alle (vertegenwoordigers van de) leden zijn akkoord met de (her)verkiezing van de navolgende bestuursleden:
o Voorzitter Coen van Paassen
o Secretaris Menno Stemmerik
o Bestuurslid Vrijwilligerscommissie en Sponsoring Marja van den Heuvel
Zij treden aan per 1 december 2021. De benoeming geldt voor ten hoogste drie jaar.
Dit zijn derhalve mijn laatste ‘notulen’ als secretaris van een prachtige vereniging, waar ik als vrijwilliger op de baan uiteraard aan verbonden blijf. Ik bedank alle ouders en (vertegenwoordigers van) leden voor het in mij gestelde vertrouwen en in het bijzonder mijn mede bestuursleden met wie ik de afgelopen jaren in een buitengewoon plezierige sfeer heb mogen samenwerken. Mijn opvolger wens ik veel succes en hetzelfde genoegen.
Met vriendelijke groet,
Jos Huigen
Secretaris TV Smash