Procedure aanname nieuwe leden

Met behulp van veel vrijwilligers en een professionele trainer biedt Smash de leden begeleiding, trainingen en wedstrijden. Het plezier en enthousiasme in het tennissen staat voorop. Er wordt naar de individuele ontwikkelingsmogelijkheden gekeken. Op deze manier is Smash in staat om maatwerk te gaan leveren, voor zowel de recreanten als de ambitieuze leden.

Smash organiseert onderlinge toernooien, doet mee aan landelijke toernooien en aan de Special Olympics.

Het streven is maatwerk te leveren voor de leden. Dit maatwerk richt zich op twee groepen. Ten eerste de recreatieve groep die beperkte leermogelijkheden heeft en voornamelijk tennist voor de gezelligheid en de lichaamsbeweging. Zeg maar de plezier gerichte groep!

Smash wil voor deze leden een leuke tijd op de baan en zeker ook naast de baan. Plezier hebben, vrienden maken. Kortom de sfeer is belangrijker dan de tennisontwikkeling. De inzet van vrijwilligers en trainer, alsmede het aanbod van toernooien en activiteiten is op deze groep gericht.

De tweede groep heeft meer mogelijkheden zich te verbeteren in het tennisspel. Zeg maar de prestatiegerichte groep.

In deze groep zitten leden die al heel verdienstelijk met elkaar kunnen tennissen en niet (meer) een op een met een vrijwilliger hoeven te spelen. Ook (jeugd)leden die net met tennis beginnen kun je in deze groep tegenkomen.

De inzet van vrijwilligers en trainer en het aanbod van wedstrijdtennis, toernooien en activiteiten is hier juist op deze groep gericht.

In verschillende delen van het land worden zo nu en dan toernooien voor G-tennissers georganiseerd. Naast de grote evenementen als het Nederlands Kampioenschap en de Special Olympics zijn er reguliere tennisverenigingen die voor hun groep G-tennissers een toernooi willen organiseren en ook de leden van Smash uitnodigen.

Het blijkt vaak moeilijk voor deze activiteiten de nodige begeleiding te vinden. Er moet transport worden geregeld, soms verblijf. Er moeten buddy’s zijn en begeleiding ter plaatse.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat hiervoor ouders en vrijwilligers te vinden zijn. De organisatie van dergelijke activiteiten verloopt soms dan ook moeizaam.

Smash stimuleert de participatie van de leden aan interne zowel als externe toernooien en wedstrijden. Ze zullen echter wel zelf in staat moeten zijn buddy’s, vervoer en begeleiding te regelen. Smash biedt hierin een helpende hand.

Smash biedt voor de leden diverse extra activiteiten naast de reguliere ‘tennislessen’. Door de commissies worden jaarlijks diverse toernooien georganiseerd.

Ook organiseert Smash gedurende de zomermaanden extra tennismomenten (‘clinics’) waarvoor de leden zich kunnen aanmelden. TV Smash goedgezinde tennisverenigingen en parken bieden – tegen sterk gereduceerde tarieven – hun banen aan voor dergelijke activiteiten.

Werkwijze

Aanmelding:

Het aspirant lid wordt geïntroduceerd of meldt zich aan bij de ledencommissie. De commissie beoordeelt de mogelijkheden en regelt begeleiding.

Proefperiode:

Het aspirant lid mag drie keer meelopen onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger.

Aannameprocedure:

Het aspirant lid is enthousiast en geeft aan lid te willen worden van TV Smash. De ledencommissie beoordeelt in overleg met de professionele tennisleraar of het aspirant lid past bij Smash. Met de TC zal gekeken worden of er een plek beschikbaar is voor het nieuwe lid.

De ledencommissie legt de aanname van het aspirant lid aan het bestuur voor ter definitieve besluitvorming.

Bij een oordeel van geen bezwaar vanuit het bestuur kan de betreffende persoon lid worden.  Nieuwe leden kunnen gedurende het hele jaar instromen, al naar gelang de beschikbaarheid van banen.  De hoogte van de contributie is afhankelijk van de startdatum, evenredig aan het aantal maanden dat er gespeeld wordt gedurende het seizoen.

Beëindiging:

Het bestuur van TV Smash behoudt zich het recht voor eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen als ontwikkelingen of omstandigheden daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de statuten van de vereniging.