Help mee

Bij TV Smash helpen meer dan veertig vrijwilligers mee om een bijdrage te leveren aan de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van haar leden. Vrijwilligers verzorgen de warming-up, geven – op maat – ballen aan, instrueren en spelen mee in het tennisspel. Soms begeleiden zij de leden naar toernooien in binnen- en buitenland. Het bestuur bestaat op dit moment uit vrijwilligers, de verschillende commissies van Smash worden bemand door zowel ouders als vrijwilligers.

Het bestuur streeft er naar de contributie en bijdragen voor evenementen betaalbaar te houden voor onze leden. Het merendeel leeft immers van een uitkering of woont in een gezinsvervangend huis en ontvangt uitsluitend zakgeld. De contributie alleen is echter niet voldoende om Smash financieel gezond te houden. Met extra inkomsten uit sponsoring en donaties proberen we kostendekkend te werken en voor onze leden een echte tennisvereniging te zijn. Spelen op plezierige accommodaties, beschikken over goed materiaal, professionele begeleiding, cursussen voor onze vrijwilligers, het organiseren van evenementen en kunnen deelnemen aan toernooien ……. het vraagt jaarlijks om inzet van enthousiaste vrijwilligers én financiële middelen.

Wij prijzen ons gelukkig met de tennisverenigingen HBC, Vogelenzang, Pim Mulier, de T-line Tennisschool in Cruquius, en de Fablohal in Haarlem, waar TV Smash banen huurt dan wel welkom is voor een toernooi. Logo en website zijn belangeloos ontworpen door respectievelijk Gertjan en Wilbert Smits, die de site ook onderhoudt.

Wij zijn blij met onze huidige sponsoren en vrienden van Smash, maar………de sponsorcommissie van TV Smash blijft op zoek naar nieuwe donateurs en sponsors.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wilt u financieel bijdragen onze vereniging vitaal te houden?

Word Vriend van Smash. U machtigt TV Smash dan jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven waartoe een gezamenlijke overeenkomst wordt opgesteld. Aangezien Smash bij de fiscus als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd staat is deze periodieke gift voor u geheel aftrekbaar voor de belasting. Klik hier: Vrienden van Smash.

Wilt u zich liever niet voor langere tijd binden aan Smash, maar als Donateur wel een eenmalige gift doen? Ook daar zijn onze leden heel blij mee. U kunt uw eenmalige gift overmaken naar bankrekeningnummer: NL50RABO 0386303401, t.n.v. G-tennisvereniging Smash.

Of maak direct over via deze link
Of scan deze QR code met uw telefoon:

Bent u bereid specifieke activiteiten of een evenement – al dan niet onder naamsvermelding – te sponsoren?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie van TV Smash. Tel: 06-51291986 of mail: sponsorcommissie@smash-gtennis.nl

Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag bij Smash?  Klik hier: Vrijwilliger worden bij Smash.