Vanaf de baseline

Naamloos

VANAF DE BASELINE
Jos Huigen

Wow! Wat een ervaring om de Special Olympics te mogen meemaken.
Neen, geen verslag van mijn hand over de sportieve prestaties van ‘onze’ jongens en meisjes. Daar is al genoeg over geschreven. Neen, ook geen opsomming van al degenen die in aanmerking komen voor een oprechte dankbetuiging voor hun bijdrage aan dit fantastische evenement. Je zult maar iemand vergeten. Ook geen statistieken over de medailleverdeling, gerelateerd aan het aantal inwoners van een land of het aantal deelnemers. Neen, dat laat ik aan de cijferaars over.
Ik beperk mij tot enkele observaties vanaf de zijlijn, of – in een enkel geval – vanaf de baseline.

Wat een luxe om met KLM business class in een zetel naar Los Angeles te worden gevlogen. Wat fantastisch dat een sponsor dit voor André Smit, John Witteman en ondergetekende betaalbaar én mogelijk heeft gemaakt. Mijn oprechte dank!
Lees verder

Extra speelmogelijkheid in de zomervakantie

Naast de trainingen die wij elke woensdag verzorgen hebben wij ook dit jaar de beschikking over 4 banen op tennispark HBC van 16:00 tot 18:00 uur op een aantal zaterdagen in juli en augustus.

Voorgaande jaren werden deze ingevuld door clubkampioenschappen of vrij spelen.
Dit jaar werden de zaterdagen ingevuld aan de hand van verschillende tennis clinics.
De clinics kunnen bestaan uit spelletjes, trainingsvormen, parcours, wedstrijden etc.
Het programma zag er als volgt uit: Lees verder