Extra speelmogelijkheid in de zomervakantie

Naast de trainingen die wij elke woensdag verzorgen hebben wij ook dit jaar de beschikking over 4 banen op tennispark HBC van 16:00 tot 18:00 uur op een aantal zaterdagen in juli en augustus.

Voorgaande jaren werden deze ingevuld door clubkampioenschappen of vrij spelen.
Dit jaar werden de zaterdagen ingevuld aan de hand van verschillende tennis clinics.
De clinics kunnen bestaan uit spelletjes, trainingsvormen, parcours, wedstrijden etc.
Het programma zag er als volgt uit:4 juli: organisatie André – helaas niet doorgegaan wegens extreme hitte.
11 juli: organisatie Michiel/Ron 
18 juli: organisatie Peter Bouten(trainer Arnoulduspark) 
25 juli: organisatie Peter Bouten – helaas niet doorgegaan vanwege de storm!
15 augustus: organisatie Onno, Jos Huigen, Janneke Mittertreiner en Jan Klinkenberg + anderen .

Kosten voor deelname waren 2,50 euro en betaal je op de dag zelf.

Zaterdag 4 juli kon het niet doorgaan vanwege de extreme warmte !
Zaterdag 25 juli werd de clinic afgelast door de storm!
Heel jammer voor de organisatoren van die middagen.
Op zaterdag 29 augustus werd daarom een extra middag georganiseerd!